Geri Dön

Borusan ArGe’de Çıtayı Yükseltti


 

Borusan Holding, dört farklı alanda Ar-Ge merkezlerine 2020’ye kadar toplam 200 milyon dolar yatırım yapacak. Borusan Holding, üretim ve ürün kalitesini dünyadaki teknolojiler seviyesine çıkarmaya yönelik çalışmalarına hız verdi. Borusan Grubu, 2016’da 13 milyar TL ciro ve bir önceki yıla göre yüzde 30 artış ile 1,2 milyar TL faaliyet kârı elde etti. Aynı yıl içinde 627 milyon TL tutarında da yatırım gerçekleştiren Borusan, bu yatırımların büyük kısmını Ar-Ge ve teknolojiye yapıyor.

Holding, Ar-Ge dönüşüm hareketiyle dikkat çekiyor. İnovasyon, Ar-Ge ve dijital dönüşüm alanlarına 2020 yılına kadar toplam 200 milyon dolar yatırım yapılacak. Borusan Teknoloji ve Geliştirme Ar-Ge Genel Müdürü Dr. A. Murat Yıldırım; inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “2015 yılında birçok ilki gerçekleştirdik. İlk adım olarak şirketlerimizin teknoloji yetenek ve yetkinlik analizlerini tamamlayarak teknolojik yol haritamızı oluşturduk. Böylelikle, kısa, orta ve uzun vadeli stratejik teknoloji planlaması ile Borusan Ar-Ge’nin çalışması gereken teknolojik çalışma alanlarını tespit ettik. Projelerimizi başlattık. Grup şirketlerinde Ar-Ge altyapısının oluşturulması ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesine öncülük ettik. Üç yeni Ar-Ge merkezinin kuruluşu için düğmeye bastık. Bunlardan ilki Lojistik Ar-Ge Merkezi’ydi. İleri Malzeme Geliştirme Ar-Ge Merkezi ile Tasarım ve Mühendislik Ar-Ge Merkezi için de çalışmalarımız devam ediyor.”

İnovasyon, Ar-Ge ve dijital dönüşüm, Borusan Holding’in üzerinde yükseleceği üç ana sütun. Bu bir bakıma Borusan’ın yeni yüzünün de inşası. İnovasyon alanında kuluçka şirketlerinde ve Ar-Ge’de çalışanlar dahil 250’den fazla çalışan var. Yaklaşık üç yıl önce CEO Agâh Uğur’un inisiyatifiyle inovasyon yolculuğuna çıkan holding, bu süreçte ortaya çıkan 100’den fazla fikirden 31’ini proje aşamasına getirdi. Yıllık inovasyon yatırım bütçesi 30 milyon dolar olarak belirlendi. Yıldırım; “Toplam 31 yeni ürün ve iş modelinin 11’ini bugüne kadar ticarileştirdik, 20’si üzerinde ise çalışmaya devam ediyoruz. Tüm kuluçka şirketlerimizde agresif büyüme hedeflerimiz var, her yıl çift haneli büyüme bekliyoruz. Projeler olgunlaştığında toplam gelir beklentimiz 2 milyar doları aşacak” diyor.

Borusan Holding, teknoloji geliştirme ve Ar-Ge konusundaki misyonunu; yeniliğe endekslenmiş, yüksek katma değer yaratmaya aday teknolojilerin geliştirilmesi olarak öne çıkarıyor. İlk yıllık yapılanma süreciyle Ar-Ge’de 60’tan fazla çalışan sayısına ulaşılmış. 18 ayrı Ar-Ge projesi gerçekleştirilmiş. Üç patent başvurusu, üniversiteler ile yedi ortak proje ve dört start-up şirket ile işbirliği gerçekleşmiş. Borusan Ar-Ge’nin klasik Ar-Ge merkezlerinden farklı olarak üç alanda farklılaşma hedefi var. Bu üç temel unsurdan ilki, tüm Ar-Ge süreçlerini katma değer yaratacak şekilde tasarlamak. İkincisi sektörlerden bağımsız ürün ve süreç geliştirme kabiliyetine sahip olmak ve son olarak yatay büyüme yani üniversiteler, araştırma merkezleri, start-uplar ve hatta rakipler ile ortak hedefte birleşmek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ HEDEF

Borusan’da otomotivden çeliğe ve lojistiğe altı şirket, Ar-Ge kapsamında. Her bir şirketin farklı sektörel pozisyonları var. Yıldırım’ın temel görevi ise bu şirketlerin tümünü tek bir inovasyon ve Ar-Ge mentalitesiyle yoğurmak. Borusan’ın en önemli hedeflerinden birini; “Sanayi 4.0 ile ara ürün sattığımız müşterilerin çözüm ortağı olmak” diye açıklayan Yıldırım şöyle devam ediyor: “Otomotive koltuk yapan müşterimize ürün satarken, o müşterinin daha hafif bir koltuk üretebilmesi için gerekli tasarımı ona matematik modelleme ile sunacağız. Borusan vazgeçilmez tedarikçi haline gelecek.”

Borusan Holding’in teknoloji üssünde, bir yerden hammadde girdikten sonra sistem o hammaddenin hangi aşamadan ne kadar geçmesi gerektiğini belirliyor. En optimum verimlilikle müşterinin istediği zamanda istediği ürün çıkarılıyor. Tedarik zinciriyle birlikte, tüm depo hareketleri, vinç hareketleri bu sinerjiyle yönetiliyor. Hem üretim zamanında, hem girdiler anlamında minimum yüzde 15 oranında verimlilik söz konusu. Yıldırım bu sistematiği şu örnekle açıklıyor: “Hattın başında duran mühendis için anında izleyip karar verebilen sistemin yanında, genel müdürün masasındaki ekrana ‘Bugün ne kadar kazandım, kimin malını gönderdim, ne kâr ettim’ sorularını cevaplayan veri akışını sağlıyor olacağız.”

Türkiye’nin verilen teşviklerle Ar-Ge yapmak isteyenler için çok verimli bir ülke olduğuna da dikkat çeken Yıldırım’a göre Endüstri 4.0’a geçişte en önemli handikap, yeterli sayıda eğitimli eleman olmaması. Bu konuda üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekiyor. Pek çok üniversite ile birlikte çalıştıklarını anlatıyor. “Üniversitede mühendislik alanında çalışılan tüm tezlerin sanayide bir karşılığı olması şart koşulmalı” diyen Yıldırım, üniversitede çok iyi olmanın, Ar-Ge’de çok iyi olmanın yeterli olmadığını, bunları sanayiyle doğru biçimde yoğurmak gerektiğini anlatıyor ve şöyle devam ediyor: “Ortak hedef bu zinciri doğru yürütmek. Sanayi, üniversite ve Ar- Ge birbiriyle iletişim içinde olmalı.”

BULUNDUĞU SEKTÖRLERDE LİDERLİĞE OYNUYOR

Borusan’ın, faaliyet alanında iki yönlü büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü söylemek mümkün. Borusan CEO’su Ağâh Uğur konuyu şöyle özetliyor: “Bir yandan pazardaki karmaşık ve zor ihtiyaçları olan müşterilerimize mühendislik yoğun ürünler ve entegre çözümler sunmaya, diğer yandan basit, hızlı ve düşük maliyet beklentili müşterilerimiz için arz ve talebi buluşturan pazar platformları kurmaya odaklanıyoruz. Bu stratejiyi sürdürülebilir kılmanın en önemli şartı, yeni dünyanın gerçeklerine uyumlu şekilde hem iş yapış şeklimizi hem de iş süreçlerimizi ve yapılanmamızı dönüştürmek.”

2016’da Ar-Ge ve inovasyona 71 milyon TL yatırım yapan Borusan Holding, 2017 sonuna kadar 85 milyon TL yatırım hedefliyor. Borçelik, Borusan Lojistik, Borusan Makina ve Güç Sistemleri ile Borusan Mannesmann gibi lokomotif şirketleriyle Borusan, Ar-Ge’deki iddiasını büyük oynuyor. Borusan Holding’in Fortune 500 şirketlerinden Borusan Lojistik’in Ar-Ge merkezinde, çoğunluğu bilgisayar teknolojileri konusunda eğitim almış 49 araştırmacı çalışıyor. Borusan Lojistik ayrıca Avrupa Birliği dahilinde Ar-Ge sahibi lojistik firmalarının oluşturduğu ALICE (Alliance for Logistics Innovation Through Collaboration in Europe) teknoloji platformunun tek Türk üyesi. Holding Ar-Ge alanında, inovatif ürün ve hizmet geliştirme ile dijital dönüşüm konularında önüne iddialı hedefler koyuyor. Yenilikçi teknolojileri yaratmak ve bünyesine adapte etmek üzere Ar-Ge faaliyetlerini planlamayı, yürütmeyi ve faaliyetlerin sonucunda elde edilen sonuçları fikri ve sınai haklar politikalarıyla koruyarak, fayda sağlamayı amaçlıyor. Borusan Ar-Ge’nin, belirlemiş olduğu Ar-Ge stratejisi çerçevesinde üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi ile gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonrasında ortaya çıkacak bilgi birikimi, Borusan Holding’in sürdürülebilir başarısı ve geleceği için büyük önem taşıyor. Borusan Ar-Ge, ulusal projelerle ve ulusal ortaklarla geliştireceği işbirliklerinin yanı sıra Avrupa Birliği’nin finanse ettiği projelere katılım için de çalışmalarını sürdürüyor ve Avrupa Birliği Ar-Ge platformlarına katılıp, AB Ar-Ge çalışmalarını takip ediyor.

Borusan Holding

2016 :
13 milyar TL ciro
1.2 milyar TL faaliyet kârı
627 milyon TL yatırım

2017 (hedef)
15.6 milyar TL ciro
1.3 milyar TL faaliyet kârı
1.4 milyar TL yatırım

Borusan Holding’de Ar-Ge
Ar-Ge faaliyeti başlatılan şirket sayısı: 5
Yürütülen Ar-Ge proje sayısı: 44
Üniversiteler ile ortak proje sayısı: 15
Projelerde çalışan Ar-Ge personeli sayısı: 150

Kaynak : Fortune Türkiye