Modelleme ve Simülasyon

Modelleme ve Simülasyon Bölümü bünyesinde; üretim odaklı şirketlerde, matematiksel modelleme ve benzetim araçları ile, mevcut üretim proseslerinin Endüstri 4.0 dönüşümünü gerçekleştirmek için çalışılır. Üretim süreçlerimizin sanal ikizlerini yaratarak sanal fabrikalara ulaşmayı ve tesislerin otomasyon ve dijitalleşme altyapısının geliştirilmesi hedeflenir.

Hizmet odaklı şirketler bünyesinde ise dijitalleşme stratejisi doğrultusunda geliştirilen simülasyonlar ve doğrulanan dijitalleştirilmiş proses modelleri ile otomasyon ve planlama sistemlerinde toplanmakta olan büyük veriyle ilişkilendirilir. Büyük veri üzerinde insan tarafından ortaya çıkartılamayacak korelasyonlar, bu modeller ile tespit edilebilebilir.

Böylelikle; hem geçmiş ve hem de planlama verilerini kullanabilen üretim/tüketim tahmin modelleri ile verimlilik ve kalite artışı vasıtası ile hem Borusan şirketlerine hem de Borusan müşterilerine katma değer yaratılması hedeflenir.