Optimizasyon ve Veri Analitiği

Borusan ArGe, hizmet verdiği tüm sektörlerde dijitalleşme hedeflerine paralel olarak karar alma süreçlerinin iyileştirilmesini, otomatize edilmesini ve merkezileştirilmesini sağlamayı amaçlar.

Optimizasyon ve Veri Analitiği bölümü bu doğrultuda akıllı algoritmalar geliştirerek hızla değişen piyasa koşullarına ve yeni fırsatlara zamanında ve maliyet-etkin şekilde yanıt verilmesini mümkün kılmayı hedefler. Bu alanda yürütülen projelerde büyük verinin analizi, süreçlerin matematiksel olarak modellenmesi, hızlı bir biçimde sonuç üreten algoritmaların geliştirilmesi ve entegrasyonu söz konusudur.

Planlama süreçlerinin otomasyonu ve belirlenen performans ölçütleri doğrultusunda en uygun çözümün sunulması ile rekabet avantajı yaratılır. 

Bu kapsamda kullanılan yazılım altyapımız aşağıdaki gibidir;

  • ILOG CPLEX
  • Simio Simulation
  • Matlab
  • Açık Kaynak Kodlu Platform ve Mimariler (Python, R, Tensorflow, Apache Spark vb.)