Teknoloji Değerleme ve Proje Geliştirme

Teknoloji Değerleme ve Proje Geliştirme süreçleri bünyesinde PMI (Proje Yönetim Enstitüsü) metodolojisi kullanılarak projelerimizin yönetilmesi, stratejik hedeflerin ve gelişim alanlarının belirlenmesi özelinde Yetenek ve Yetkinlik Analizleri ile Teknoloji Yol Haritaları metodolojilerinin geliştirilerek uygulanması, fikri ve sinai mülkiyet hakları süreçlerinin yürütülerek sürekliliğin sağlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, grup şirketlerine proje yönetimi ve teknoloji yönetimi metodolojileri uygulanarak ilgili yönetim yetenekleri kazandırılmış, fikri ve sinai mülkiyet haklarına ait standartlar oluşturulmuştur.