Teknoloji Değerleme ve Proje Geliştirme

Geri Dön

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi

Borusan ArGe, Borusan Grubu bünyesinde Fikri ve Sınai Haklar çalışmalarını yürütür. Bu çerçevede, tüm Grup şirketlerinde kullanılacak olan patent, endüstriyel tasarım, eser, marka ve internet alan adları ile ilgili standartlar oluşturulmuş, yayınlanmış ve hayata geçirilmiştir. Prosedürler ArGe Portalı'nda yer almakta olup tüm Grup çalışanları tarafından incelenebilir. Tüm Borusan Grubuna ait Fikri ve Sınai Haklar süreçlerinin yürütülmesi, vekiller ile iletişimin sağlanması, tescil işlemlerinin tamamlanması ve sürekliliğinin sağlanması Borusan ArGe'nin sorumluluğundadır.