Modelleme ve Simülasyon

Geri Dön

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)

Problem özelinde her çeşit 1, 2, 3 boyutlu akış analizleri gerçekleştirilmektedir. Durağan-zamana bağlı, sıkıştırılabilir-sıkıştırılamaz akışlar, döner makina problemleri, aeroelastik hesaplamalar, ileri seviye türbülans modellemesi vb kompleks modelleme ve analizler yapılmaktadır. Bu kapsamda kullanılan yazılım altyapımız aşağıdaki gibidir;

    • Ansys Fluent
    • Ansys CFX
    • FloEFD
    • OpenFoam