Modelleme ve Simülasyon

Geri Dön

Isı Transferi Hesaplamaları

Termal proseslerin modellenmesi ve optimizasyonu için probleme bağlı olarak 1,2,3 boyutlu termal modelleme ve analizler gerçekleştirilmektedir. Isı transferi hesaplamlarında ANSYS, FloEFD, MscOne gibi ticari yazılımlar kullanılmaktadır. Ticari yazılımlara ek olarak problem spesifik finite element programlar geliştirilmektedir. Bu kapsamda kullanılan yazılım altyapımız aşağıdaki gibidir;

    • Ansys
    • FloEFD
    • Matlab
    • Msc,Nastran
    • Marc