İleri Malzeme Geliştirme

Geri Dön

Kompozit Geliştirme

Farklı sektörlerin hafifleştirme, güvenlik vb. performans ölçütlerini karşılamak ve bu ölçütlerin üstünde katma değer sağlamak için, seçilen mevcut komponentin elyaf takviyeli kompozit malzemelerle geliştirilmesi hedeflenir. Hedeflenen komponente en uygun malzemelerin seçimi için test ve ölçüm çalışmaları gerçekleştirilir. Tasarım – malzeme özellikleri ilişkisi çerçevesinde, istenen performansa ulaşacak tam ölçekli prototip üretimi için kompozit üretim yöntemi seçilir. Üründen beklenen özelliklerin doğrulaması için analiz, test ve ölçümler ile prototip doğrulama çalışmaları gerçekleştirilir; Geliştirilen kompozit malzemenin içeriği, malzeme özellikleri, maruz kalacağı koşullara göre mekanik testleri ve durabilitesinin incelenmesi, gerekli durumlarda yeni test düzenekleri geliştirilmesi çalışmaları mevcut komponentlerin kompozit dönüşümüne uygunluğunu belirlemek için kullanır.