İleri Malzeme Geliştirme

Geri Dön

Modelleme ve Simülasyon

Kompozit modelleme ve üretim simülasyonu sayesinde malzeme ve proses parametreleri ile teknoloji limitleri belirlenir. Sonlu elemanlar metodu ile hem fiber kompozit hem metaller için yapısal, darbe ve çevrimsel analizler yapılır. Parça, alt-sistem ve sistem gibi komple bileşen analizleri ile en uygun malzeme ve üretim teknolojilerini değerlendirerek kompozit parçanın çalışma koşullarını ve üretimi simüle edilir.