İleri Malzeme Geliştirme

Geri Dön

Prototipleme

Tasarlanan parça için seçilen farklı üretim metodlarını değerlendiriyor ve prototipleme için en uygun metodlara göre üretimi gerçekleştirilir. Gerekli olduğunda ihtiyaca uygun üretim metodları geliştirilir ve kullanılır. Ayrıca prototiplerin üretimini, seri üretim sürecine çok yakın bir şekilde yapılabilir.