Modelleme ve Simülasyon

Geri Dön

Sistem Modelleme ve Kontrol

Sistem matematiksel modelleri çıkarılarak MATLAB & SIMULINK ortamında modelleme, tasarım ve optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda kullanılan yazılım altyapımız aşağıdaki gibidir;

    • Matlab
    • Simulink
    • Python
    • Stateflow