Teknoloji Değerleme ve Proje Geliştirme

Geri Dön

Teknoloji Yönetimi

Rekabetin ve büyümenin temel unsuru olarak addedilen teknoloji ve teknoloji tabanlı yeniliklerin artan ağırlığı şirketler açısından önemli fırsatlar barındırır. Bu fırsatlardan yararlanabilmek ve stratejilerimizi gerçekçi temeller üzerine kurabilmek için teknolojik seviyemizi belirlemek, gelişim alanlarını, güçlü süreç ve uygulamalarımızı ve ihtiyaçlarımızı rasyonel bir şekilde belirlemek üzere “Teknoloji Yetenek ve Yetkinlik Değerlendirme Analizleri” gerçekleştirilir. Böylece Borusan ArGe, yetenek kaslarımızı geliştirecek metotlara ulaşır, aynı zamanda yetkinliğimizi geliştirecek “Teknoloji Yol Haritaları” oluşturulur. Zamana dayalı olarak yetkinliklerin, projelerin, teknolojilerin ve ürünlerin birbirleri ile ilişkilerini de gösterecek şekilde; uzun dönemli ve stratejik planlar, öncelikleri içeren Yol Haritaları üzerinden ArGe projeleri hayata geçirilir.

Metodolojik olarak Borusan ArGe; Borusan Grubu şirketlerinde ayrıca proje yönetimi, teknoloji yönetimi, kurumsal hafıza, ortak akıl üretim süreçleri, fikri haklar yönetimi, bilginin yayılım mekanizmaları gibi süreç ve metodolojileri de yaygınlaştırarak şirketler içerisinde ArGe yapılanmaları için altyapının oluşturulmasına destek verir.