Borusan ArGe Misyon

Yenilikçi teknolojileri yaratmak ve bünyesine adapte etmek üzere ArGe faaliyetlerini planlamayı, yürütmeyi ve faaliyetlerin sonucunda elde edilen çıktıları fikri ve sınai haklar politikalarıyla koruyarak, bilgi birikimlerinden her zaman optimum şekilde fayda sağlamayı amaçlar.