Üniversiteler

Üniversite-sanayi işbirliklerimiz ile kabileyetlerimiz dahilinde kullanılan yazılım ve donanım altyapılarına sahip platformların birer mükemmelliyet merkezi haline getirilmesi hedeflenir.